top of page

Integritetspolicy

matlador.se.png

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Matlådor.se. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Café Hallonbergen AB
559073-7705
Hannebergsgatan 16

171 68 Solna 

info@matlador.se

När du lämnar matlådor.se för att lägga din beställning så gäller Qoplas integritetspolicy

Qopla AB
559148-4331
Flyttblocksvägen 10
168 66 Bromma
info@qopla.com

Se Qoplas integritetspolicy här

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta beställa hälsosamma matlådor från oss. 

GDPR – dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.
 

Sammanfattning av vår informationshantering:
Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

När du beställer och betalar matlådor registreras dina uppgifter och kreditkortsnummer. Läs mer om detta här: https://qopla.se/personuppgiftspolicy/

Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress, adress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information. erbjudanden osv.

Hur vi använder informationen

Vi använder informationen för att expediera din beställning.Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte bli kontaktad av oss igen i informationssyfte. Meddela oss på info@matlador.se om du mot förmodan fortsatt skulle få oönskad information.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. 

Vilka ser informationen?

Informationen ses bara av de som behöver informationen för att kunna fullfölja avtalet mot dig.

Information till andra aktörer

Vi kan komma att dela information med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. Andra aktörer som kan ta del av informationen kan t.ex. vara koncernbolag, myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. 

Så länge sparas informationen

Vi sparar informationen så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar och förordningar. E-post, adress, mobiltelefon i marknadsföringssyfte kan sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@matlador.se
 

Cookies

Vi använder cookies. Accepterar man inte cookies från vår webbplats i sin webbläsare kan flera av funktionerna på webbplatsen sluta fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje besök av sidorna på webbplatsen.

Vi lagrar cookies för att rikta marknadsföring samt föra statistik över användandet av hemsidan.

Vi använder dessutom Googles tjänster “Google Analytics” och “Google Remarketing” samt Facebook. Även dessa tjänster använder Cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig. Vill du inte att dina besök på webbplatsen ska visas för oss i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg/plug-in till din webbläsare.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder men redovisar nu detta enligt lagkrav.  Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

 

bottom of page